Företaget

 

Magnus Sjöqvist Transport AB är ett transportföretag med huvud-
inriktning på krantransporter åt industri- och byggföretag i
Örnsköldsvik med omnejd.

Vid sidan om våra krantransporter kör vi även diverse material-
transporter (grus, matjord, skräp m.m.) åt både privatpersoner
och företag.
Välkomna att kontakta oss för offert eller frågor!

Magnus Sjöqvist Transport AB grundades år 2000 av mig Magnus Sjöqvist. Jag började köra lastbil 1996 för S.O. Jonsson Åkeri och körde senare också för Wernholms Åkeri innan jag startade mitt eget företag. Magnus Sjöqvist Transport AB sysselsätter tre personer, varav två är helårsanställda.

Största delen av vår verksamhet utgörs av krantransporter åt industri- och byggföretag i regionen (se sidan Referenser). Vid tyngre transporter/lyft som kräver större kapacitet än vi själva har, så har vi ett bra samarbete med Örnkranar.

Bland de formella kompetenser vi har finns Arbete på väg och ADR. Två av våra bilar är ADR-godkända.

Vi är miljöcertifierade (ISO 14001) och kvalitetscertifierade (ISO 9001:2000) genom vårt medlemskap i Örnfrakt.
ÖrnfraktMagnus Sjöqvist Transport AB

Magnus Sjöqvist Transport AB firar 20 år 2020