Vi är ett Superföretag!

Det är med stolthet och glädje vi kan berätta att Magnus Sjöqvist Transport AB kom in på topp 6 listan för Västernorrland, för 2011 års Superföretag!

Vill Du läsa hur man gör för att bli ett Superföretag kan Du läsa det här:
http://www.par.se/sv/superforetagen_par_ab/PARs-Superkriterier/
Vill Du läsa mer och titta på fler Superföretag kan Du göra det här:
http://www.par.se/sv/superforetagen_par_ab/Hela-listan-med-Superforetag/