Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterat; 2018-05-26

Grundläggande principer

Magnus Sjöqvist Transport AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Magnus Sjöqvist Transport AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På denna webbplats får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering och leverans.

Användning av informationen

Magnus Sjöqvist Transport AB hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service. Personnummer samlas in för att öka säkerheten, och för att Magnus Sjöqvist Transport AB skall ha möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet.
Personuppgifter som du lämnar till Magnus Sjöqvist Transport AB i samband med en eventuell jobbansökan kan komma att sparas inför eventuella framtida rekryteringar.
Magnus Sjöqvist Transport AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst, eller om Magnus Sjöqvist Transport AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Magnus Sjöqvist Transport AB.
Magnus Sjöqvist Transport AB utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga, och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn

Magnus Sjöqvist Transport AB strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter, eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss enligt kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakt” på webbplatsen.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Magnus Sjöqvist Transport AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Magnus Sjöqvist Transport AB att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Magnus Sjöqvist Transport AB behandlar dina personuppgifter.